Till första sidan
HEM | HISTORIK | CAFÉ/PRESENTBOD | VISNINGAR | VÄGBESKRIVNING | EVENEMANG | KONTAKT
Axel Oxenstierna
Axel Oxenstierna
Historik

Rikskanslern Axel Oxenstierna lät på våren 1640 påbörja en ny slottsanläggning på sin fädernegård Fiholm. För att göra ritningarna till slottet hade Oxenstierna till sin hjälp den franske arkitekten Simon de la Vallée, som kommit till Sverige 1637 från Holland. De två ståtliga flygelbyggnaderna i fransk- holländsk renässansstil stod färdiga 1642,och utgör ett utmärkt exempel på den tidens nya svenska byggnadskonst. Byggnadsarbetena leddes av den då blott 25-årige, tyskfödde Nikodemus Tessin d.ä. Slottsanläggningens högslott som skulle ligga i gårdsplanens fond med renässansträdgård ner mot söderfjärden av Mälaren blev dock aldrig uppförd. Axel Oxenstierna skriver i sitt testamente beträffande Fiholm, att detta var hans "förnämsta sätesgård". De båda byggnaderna är ännu idag till det yttre i allt väsentligt oförändrade sedan 1642. De vackra sandstensportalerna prydda med för släktvapen för Oxenstierna och Bååt, samt sandstensornamenten kring frontespis och vindskupor är utförda av stenhuggaren Heinrich Blume.

Axel Oxenstierna engagerade sig även i ombyggnaden av den närbelägna Jäders kyrka, som blev ättens gravkyrka.

Det är omkring 1790, som dåvarande ägaren Joachim Beck-Friis låter Fiholms södra flygel få sin vackra 1700-talsinredning.Fiholms Slott | Eskilstuna | Tfn: 016-395064 | Mobil: 070-633 94 80 | Epost: